Sforzando muziek

Autisme en gitaarles


Autisme

Veelal wordt er gedacht dat wanneer iemand een autistische stoornis heeft, bijvoorbeeld gitaar leren spelen niet meer aangeleerd zou kunnen worden. Dit is echter niet waar. Het aanleren van het gitaarspel is niet gebonden aan een bepaalde mate van vooruitgang. Men hoeft na een jaar gitaarles niet een bepaald niveau te behalen om verder te mogen of te kunnen. Het is echter wel belangrijk, dat de leraar weet hoe om te gaan met het leerproces van mensen met een autistische stoornis en daarop zijn of haar methodiek en lesomstandigheden aanpast. Dit om een zo optimale conditie te creëren voor de cursist met een autistische stoornis.

 

Omgaan met autisme

Remco heeft bij Spectrum Brabant een cursus “omgaan met autisme” gevolgd waarin hem geleerd is wat autisme is, wat een leerling (over het algemeen) ervaart en hoe daar mee om te gaan. Remco gebruikt de kennis van deze cursus om deze toe te passen in de lessen voor mensen met een autistische stoornis. Dat hij daarmee succes boekt blijkt uit de vele positieve reacties van veelal ouders en cursisten zelf. Privéles en les in een vertrouwde en steeds dezelfde omgeving (thuis bij de leerling bijvoorbeeld) en les op steeds dezelfde dag en tijdstip alsmede geduld zijn hierbij net als voorspelbaarheid van de docent en structuur belangrijke punten.

Dit maakt gitaar leren spelen en muziek maken ook mogelijk voor mensen met een autistische stoornis. Sforzando muziek vindt de mogelijkheid van een muzikale ontwikkeling belangrijk en rekent voor deze lessen derhalve  geen meerprijs.

Bel of mail geheel vrijblijvend voor meer informatie omtrent de lessen en de mogelijkheden.